Dålig andedräkt

Vad beror dålig andedräkt på?

Dålig andedräkt (halitosis på latin) kan orsakas av många saker. En vanlig uppfattning är att odören ofta kommer från magen en tro som dock sällan stämmer. Det vanligaste ursprunget är istället från munhålan. De flesta som har dålig andedräkt är dessutom tyvärr omedvetna om sin lukt. Om ursprunget är från munhålan så kan Din tandläkare identifiera orsaken och ge Dig individuell hjälp.

Hur vet jag om jag har dålig andedräkt? Om man, som många gör, sätter handen för munnen och luktar så säger det ofta inte så mycket pga att Du är van vid Dina egna lukter. Ibland kan man känna lite mer om man luktar på ett koncentrat från munnen. Ta en tandtråd och för samma del av tråden mellan många/alla de bakre tänderna sätt den under näsan och lukta. Detta kan simulera lite av den doft som kan komma ut från munnen, det är dock inte alltid lika kraftig lukt från munnen som från tråden. Man kan också skrapa av lite saliv från bakre delarna av tungan på en plastbit och lukta alternativt slicka på armen, låt det torka och sedan lukta. Det bästa är dock att fråga några vänner, det kan vara bra att fråga flera för de i Din närmaste omgivning kan också vara vana vid din andedräkt och därför kanske inte känner dina odörer lika starkt (jämför med en bonde som inte tycker att hans gödselhög luktar så mycket medans Du som stadsbo inte tycker att det luktar så angenämt).

Vad orsakar dålig andedräkt?
Vi känner alla till att om vi äter vitlök så påverkas andedräkten, enligt många till det sämre. Vi vet också att lukten försvinner efter någon dag. När mat tas upp utav kroppen så transporteras födoämnen via blodbanan till lungorna där små molekyler ibland utsöndras med utandningen. Vad vi har ätit kan alltså många gånger kännas på vår utandningsluft.

Munnen är alltid full med bakterier – detta är normalt, bakteriena fyller en funktion bla i samband med matsmältningen. Så fort man äter något så fastnar det
matrester på och runt tänderna. Det bildas ett plack bestående av mat och bakterier. Under kommande dygn så ruttnar placket och börjar sprida en mindre angenäm lukt (jämför med ruttet ägg). Ofta är man inte själv medveten om denna odör man vänjer sig, som tidigare nämnts, vid sin egen doft. I vår kultur är det heller inte så vanligt att man påpekar för den illaluktande individen att han luktar utan de flesta vänder sig istället diskret bort vid luktkontakt.
Att tandvårdspersonalen ständigt tjatar om borstning och tandtråd beror inte på att vi tycker om att tjata utan att det verkligen hjälper till. Det ruttna placket försvinner inte av sig själv utan det måste avlägsnas.

Ett varningstecken vid tandlossning kan vara en konstant dålig andedräkt och/eller dålig smak från munnen. Tandlossning orsakas av bakterierna och deras giftprod- ukter som irriterar tandköttet och benet runt omkring tänderna. När tandlossning-
en är avancerad så förstörs benet och tandens fäste försvinner. Med regelbundna kontroller så kan tandläkaren upptäcka och behandla sjukdomen i god tid.

Muntorrhet (xerostomi på latin) kan också ge dålig andedräkt. Saliven har en skyddande funktion, och hjälper till att skölja rent i munnen. Saliven har också en bakteriedödande funktion. Ju mindre mängd saliv desto fler bakterier. Tänk på hur det känns i munnen när Du vaknar på morgonen. Salivproduktionen är alltid sämre under natten då frodas bakteriena och man luktar som man gör om morgonen. Muntorrhet kan bla orsakas av ett flertal mediciner, återkommande munandning, systemsjukdomar. Om Du ofta känner Dig muntorr så kan Din tandläkare hjälpa Dig med råd och eventuell behandling.

Rökning ger alltid dålig andedräkt, något som rökaren sällan känner men nästan alltid omgivningen. Rökningen missfärgar dessutom tänderna, minskar smaklök-
arnas förmåga och irriterar slemhinnan. Tobaksrökare löper en mycket större risk att drabbas av tandlossning. Cancerrisken är också avsevärt högre hos rökare. Din tandläkare är alltid uppmärksam på eventuella tecken på sjukdomar associerade med rökning.

Olika sjukdomar kan också ge dålig andedräkt tex lokala infektioner i näsa och hals, kroniska bihåleinfektioner, kroniska bronkiter, diabetes, magsjukdomar. Om Din tandläkare anser att Din mun är frisk och ren kan han remittera Dig till läkare för att utreda eventuella andra orsaker.

Bry Dig om Din mun!
En god munhygien och behandling av eventuell tandlossningssjukdom är mycket viktigt för att bli av med sin illaluktande munodör. Om Du tror att Du har en konstant dålig andedräkt skriv ned vad och när Du äter under 3-7 dagar och visa den för Din tandläkare. Informera alltid tandläkaren om Du har fått någon läkar-
behandling och/eller nya mediciner sedan Ditt senaste besök. Regelbundna besök hos tandvårdsteamet för rengörning och kontroll är givetvis en förutsättning för en glad och nöjd mun.

Borsta tänderna morgon och kväll med en fluortandkräm. Borsta även tungan speciellt de bakre delarna. Undersökningar har visat att odören ofta kommer från just de bakre delarna av tungan. Använd tandtråd eller annat alternativ för rengöring mellan tänderna en gång om dagen – innan sängdags är att föredra, då lägger man sig med en ren mun. Om Du har avtagbara proteser så ta ut dem på natten om inte Din tandläkare rekommenderat annat.

Munsköjlningsmedel har oftast en högst tillfällig, och många gånger ingen effekt alls, på dålig andedräkt. Om Du regelbundet måste använda medel för att dölja en illaluktande andedräkt rådfråga istället Din tandläkare. Om Du har svårt att hålla rent så kan Din tandläkare ibland rekommendera speciella bakteriedödande medel. Fluorinnhehållande medel (tex som munsköljningsmedel) motverkar karies och har också en viss bakteriedödande effekt. Sockerfria tuggumin kan också hjälpa till främst genom att de stimulerar salivproduktionen. Din tandläkare med personal ger Dig alla rekommendationer anpassade helt efter Dina egna behov och möjligheter. Tandläkaren och hans/hennes team är specialutbildade på allt om munnen. Ta gärna del av Vår kunskap!

Leg. Tandläkare Per Rehnberg