Magnus Nordemar

 

 

 

 

 

 


E-post:
info@endodental.se
Webbplats: www.endodental.se

Specialisttandvård – Endodonti
Endodonti är den del av tandvården som omfattar tandpulpans sjukdomstillstånd samt förebyggande, behandling och prognos av dessa. Det är också en klinisk specialitet där en specialistutbildad tandläkare (endodontist) utför särskilt komplicerad rotbehandling.

SMS-påminnelse