Kontakt

Privata MunHälsan (PMH) är en sammanslutning av 60 privattandläkare i Stockholm.
Vi arbetar för att ge bästa kvalitet, trygghet och service för hela familjen.
Vi ordnar gemensam fortbildning kontinuerligt för att hålla oss á jour med det senaste om material och behandlingsformer.

Idag besöker drygt 70% av Stockholmarna sin egen privattandläkare för regelbunden tandvård.

Barn och ungdomar får fri tandvård
Barn och ungdomar i åldrarna 3-23 år får fri tandvård hos Stockholms privattandläkare.

Regler kring tandvårdsbidraget
Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.

  • Från och med det år du fyller 24 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr per år.
  • Från och med det år du fyller 30 år till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kr per år.
  • Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kr per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Du kan aldrig ha mer än två sparade bidrag samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Kontakta oss gärna!

Vår e-postadress:

 
Klicka på brevet!

Ni når PMH och webbredaktören via e-postadressen ovan