Perry Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

E-post: perry@tandlakarhuset.nu

Tandläkarna Jansson & Karlsson
Webbplats: www.tdljk.se

* Bipraktik: Tandläkarhuset Bromma
Västerled 2
167 55 Bromma

Tel. 08 – 25 60 04
Webbplats: www.tandlakarhusetbromma.se

Speciellt: Fullständig implantatbehandling