Hur kan man bota sin tandvårdsrädsla?

Hur kan man bota sin tandvårdsrädsla?

Många kan träna bort sin tandvårdsrädsla genom mental träning. Metoden liknar den en del idrottsmän använder då de skall prestera toppresultat.

Patienten får lära sig en avslappningsteknik och arbetar sedan med målbilder.
Den mesta träningen sker hemma och oftast räcker det med 4-5 besök för att lära sig tekniken.

Leg. Tandläkare Elisabeth Berglund

Ytterligare metoder att behandla patienter med tandvårdsrädsla:

1. Personligt, lugnt omhändertagande.
Här gäller det för tandläkaren att arbeta på ett lugnt och avstressat sätt, att ”läsa” patienten och att anpassa behandlingen efter den enskilda personen. Alla tandläkare lär sig denna metod mer eller mindre och den hjälper en mycket stor grupp människor som lider av mildare former av tandvårdsrädsla.

2. Avslappningsterapi, hypnos.
I fall av svårare tandvårdsrädsla kan denna metod vara ett bra medel att hjälpa personer till tandvård. Metoden går ut på att lära patienten att slappna av under behandlingen. En person som är avslappnad känner smärta i mindre utsträckning än annars, och är lättare att kommunicera med, till skillnad mot den som sitter i tandläkarstolen med ett krampaktigt tag om armstöden med koncentrationen helt inriktad på ”att det alldeles strax kommer att göra jätteont”.

Hypnos är en djupare form av avslappning. För att kunna utnyttja den hos tandläkaren krävs träning. Den går till så att patienten kommer till tandläkaren ett antal gånger endast för att lära sig tekniken. När man lärt sig tekniken kan tandläkaren på en ganska kort stund försätta patienten i hypnos, varefter själva behandlingen kan ta vid. Många tror att hypnos innebär att man är mer eller mindre medvetslös och att en annan människa kan ta kontroll över ens beteende även om man inte vill det. Detta är inte riktigt. I själva verket är det den som är under hypnos som avgör vad ”hypnotisören” tillåts göra. Om man inte vill göra det som sägs till en, så går man direkt ur hypnosen, man ”vaknar”. I själva verket är man hela tiden helt medveten om vad som händer, men man är i ett mycket speciellt avslappnat tillstånd, där man kan fås att t.ex. koppla bort smärtsinnet så att tandläkaren kan lägga bedövning utan att det gör ont, eller att laga en tand  utan bedövning utan att man uppfattar smärtan.

3. Lustgas.
Lustgas kan ibland vara ett bra sätt att behandla människor med tandvårdsrädsla. Det går till så att man andas in gasen i samband med själva tandbehandlingen. Man blir då lite avtrubbad och den eventuella smärtan känns betydligt mindre. När man avslutar behandlingen tar det bara en liten stund tills man känner sig som vanligt igen.

4. Narkos.
Narkos innebär att man är helt nedsövd under behandlingen. Detta används vid mycket svåra fall av tandvårdsrädsla där inga andra metoder hjälper. Läkare som ansvarar för själva narkosen måste finnas tillgänglig.

Leg. Tandläkare Anders Engström